Emontas - Váš partner již 21 let

Společnost EMONTAS s.r.o. se podílí, ve spolupráci se společností ČEZ Distribuce a.s. na rozvoji a rekonstrukci distribuční soustavy elektrické energie v oblasti Morava. Jedná se především o výstavbu nadzemních i podzemních vedení silnoproudých rozvodů nízkého a vysokého napětí, výstavbu a rekonstrukci transformačních stanic, realizace přípojek nízkého napětí pro občanskou výstavbu.

Pro města a obce provádíme výstavbu a rekonstrukce veřejného osvětlení, pro průmysl potom údržbu a servis rozvodných zařízení.

Realizace staveb jsme schopni zajistit na základě námi vypracovaných a projednaných projektových dokumentací.