Projekční a poradenská činnost

Společnost EMONTAS nabízí komplexní služby v oblasti projekčních a inženýrských prací. Zabýváme se především tvorbou projektové dokumentace v oblasti energetiky pro napěťové hladiny NN a VN. Mezi naše hlavní činnosti patří:

  • zpracování projektové dokumentace elektro na přípojky NN, VN, trafostanice, vedení nízkého a vysokého napětí, veřejné osvětlení
  • zpracování dokumentace k územnímu řízení, pro stavební povolení, prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného stavu
  • zpracování smluv na věcná břemena, vklady břemen do katastru nemovitostí
  • kompletní inženýrská činnost při realizaci energetických staveb
  • poradenská činnost v oblasti energetiky

Kontakt Olomouc

Pitroňová Stanislava

Tel: 731 406 093

Kontakt Zábřeh

Krmíček Marcel

Tel: 733 332 371

Kontakt Ostrava

Prorok Rudolf

Tel: 603 204 268