Výkopové práce

Společnost Emontas Servis zajišťuje výkopové práce pomocí pásových rypadel Kubota. Jedná se především o úpravy terénu a výkopy sloužících k uložení inženýrských sítí, usazení podpěrných bodů a jednotlivých trafostanic. Dále disponujeme nákladními automobily určenými k manipulaci s výkopovou zeminou.

Kontakt Zábřeh

Borůvka Tomáš

Tel: 733 118 275