Prodej elektromateriálu

Velkoobchod elektromateriálu slouží jak pro naše zásobování tak i jako prodejna pro firmy z širokého okolí. V tomto konsignačním skladu prodáváme materiály týkající se realizace venkovních distribučních vedení NN a VN, přípojek NN a VN a dále materiál pro výstavbu a rekonstrukci stožárových a kioskových trafostanic.

Kontakt Zábřeh

Klimková Anna

Tel: 737 249 308