Protlaky

Společnost EMONTAS ENERGO provádí jak řízené, tak i neřízené protlaky.

Řízený horizontální vrt - protlak je bezvýkopová technologie založená na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a betonitu. Tato technologie je vhodná pro pokládku inženýrských sítí ve městech, obcích a všude tam, kde je potřeba uložit potrubí efektivně, rychle a bez zásahu do vozovky, železniční tratě, vodního toku, továrních hal či soukromých pozemků. Velkou výhodou řízeného protlaku je možnost vyhýbat se při realizaci inženýrským sítím jako např.: plyn, voda aj. nebo větším neprůchodným překážkám typu beton, kámen aj.

Pro řízené horizontální vrty používáme stroj Vermeer D16x20 Series II, které dokáže provést vrt až o 150m délce při průměru 315mm.

Neřízený horizontální vrt – protlak je bezvýkopová technologie založená na principu průrazu zeminy hydraulickým nebo pneumatickým způsobem, při kterém je stroj schopen v zemi prorazit otvor o průměru 200mm na vzdálenost 15m. U této varianta průrazu zeminy však nelze korigovat jeho směr a trasu. Proto velmi záleží na složení prorážené zeminy.

Kontakt Olomouc

Malík Petr

Tel: 602 500 684

vybrané reference

Emontas s.r.o. 220mKroměříž
Ptáček – pozemní stavby s.r.o.150mPřerov
Signalbau a.s.300mMikulovice
MOSTAS, s.r.o.296mVlkov
Jan STRNAD – stavitelsví s.r.o.152mŠtěpánov